ისტორია
კომპანია „ლომთაგორა” მრავალდარგოვანი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოა. 2000 წელს მან დააფუძნა „აგრო-სამეცნიერო ჯგუფი ლომთაგორა” , რომელიც ეწევა სიმიდისა და ხორბლის სელექცია-მეთესლეობას, სადაც მოღვაწეობენ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორები: ზურაბ ჯინჯიხაძე, კახა ლაშხი, ზაურ ჯულუხიძე, , ირაკლი რეხვიაშვილი და სხვა მეცნიერები. კომპანია თანამშრომლობს ადგილობრივ და უცხოურ (CIMMIT, ICARDA) აგრარული პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებთან. ხანგრძლივი მუშაობის შედეგად აგრო-სამეცნიერო ჯგუფმა გამოიყვანა, უხვმოსავლიანი ეკოლოგიურად უსაფრთხო, სიმინდის 5 ჰიბრიდი და ხორბლის შვიდი  ჯიში , რომელმაც გაიარა სახელმწიფო სერთფიცირება. ფირმა აწარმოებს სიმინდის ჰიბრიდების: „ლომთაგორა-1”, „ლომთაგორა-2-ის”, ლგ 4-ის ( F1 ) პირველი თაობის და ხორბლის ჯიშების: „ლომთაგორა-126”, „ლომთაგორა-123”, ”ლგ-411- ის” ელიტურ და პირველი რეპროდუქციის თესლებს, რომელიც ფართოდ გამოიყენება საქართველოს ხორბლის და სიმინდის მთესველ რეგიონებში.

 

პროდუქციაშეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია