სიმინდის ფასები

1. ლგ-1 (Fao 627) ჯიშხაზოვანი ჰიბრიდი. კილოგრამის ფასი 15ლარი.

    მოსავლიანობა 10-12 ტონა/ჰა.  თესვის ნორმა 20კგ/ჰა


2. აჯამეთის თეთრი (ენდემური). კილოგრამის ფასი 8 ლარი.

    თესვის ნორმა 23-24 კგ/ჰა.

პროდუქცია დამუშავებულია ქარხნულად და დაფასოებულია 20 კილოგრამიან ტომრებში, შესაბამისი ეტიკიტირებით.


ფასები მოცემულია 2023 წლის სეზონისათვის.
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია