სიმინდის თესლის ფასები 2018 წლის სეზონისათვის ,,ფირმა ლომთაგორა“


თესლის სახეობა მცენარის განმასხვავებელი ნიშანთვისება ვეგეტაცია (დღე) მარცვლის ფორმა თესვის ნორმა (ათასი მარცვალი ჰექტარზე) პოტენციური მოსავალი ჰექტარზე ფასი (1ჰექტრის მასალა) ლარი შენიშვნა
ლომთაგორა 1 (ფაო 627) სამახაზოვანი ჰიბრიდი (სამარცვლე მიმართულების) 124-126 ყვითელი (ნახევრად-კბილა) 74 000 8-10 ტონა 180
ლომთაგორა 2 (ფაო 757) ჯიშხაზოვანი ჰიბრიდი (სასურსათე, სასილოსე მიმართულების) 125-130 ყვითელი (სასურსათე) 65 000 სამარცვლე 6-7 ტონა 160

80 000 სასილოსე 60–70 ტონა სასილოსე მასა
ლომთაგორა 3 (ფაო 727) ჯიშხაზოვანი ჰიბრიდი (სამარცვლე მიმართულების) 130-132 ყვითელი (საფურაჟე) 80 000 7-8 ტონა 160
ლომთაგორა 4 (ფაო 750) ჯიშხაზოვანი ჰიბრიდი (სამარცვლე, სასილოსე) 135 თეთრი (სასურსათე) 74 000 8-12 ტონა 200 გამოირჩევა საუკეთესო გემური თვისებით

  • პროდუქცია დამუშავებულია ფუნგიციდით, გასუფთავებულია საკარანტინო მავნებლებისაგან, დაფასოებულია ერთი და ნახევარი ჰექტრის სათესი ნორმის გათვალისწინებით საბრენდო ტომრებში , შესაბამისი ეტიკეტებით.
  • ფასების კორექტირება შესაძლებელია შეკვეთის რაოდენობის მიხედვით .
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია