სიმინდის თესლის ფასები 2019 წლის სეზონისათვის ,,ფირმა ლომთაგორა“

 

თესლის სახეობა მცენარის განმასხვავებელი ნიშანთვისება ვეგეტაცია (დღე) მარცვლის ფორმა თესვის ნორმა (ათასი მარცვალი ჰექტარზე) საშუალო მოსავალი ჰექტარზე ფასი (1ჰექტრის მასალა) ლარი შენიშვნა
ლომთაგორა 1 (ფაო 627) სამახაზოვანი ჰიბრიდი (სამარცვლე მიმართულების) 124-126 ყვითელი (ნახევრად-კბილა) 74 000 8-10 ტონა 220 რეზისტენტული დაავადებების მიმართ
ლომთაგორა 7 
(FAO 757)
ჯიშხაზოვანი ჰიბრიდი (სასურსათე, სასილოსე მიმართულების) 135-140 თეთრი (სასურსათე) 65 000 სამარცვლედ 10-12 ტონა 220 ერექტოიდური ფორმის ინვითარებს 24 ფოთოლს. გამძლეა ჩაწოლის მიმართ.
  70 000 სასილოსედ 80–100 ტონა სასილოსე მასა
ლომთაგორა5 (ფაო 600) ჯიშ-ხაზოვანი ჰიბრიდი (სამარცვლე მიმართულების) 115 ყვითელი (საფურაჟე) 80 000 8-10 ტონა 220

მოსავლის აღების დროს მარცვლის ტენიანობა 14%

(არ საჭიროებს გაშრობას)

ლომთაგორა 4 (ფაო 750) ჯიშ -ხაზოვანი ჰიბრიდი (სამარცვლე, სასილოსე) 135 თეთრი (სასურსათე) 74 000 8-10 ტონა 220 გამოირჩევა საუკეთესო გემური თვისებით

 

  • პროდუქცია დამუშავებულია ფუნგიციდით, გასუფთავებულია საკარანტინო მავნებლებისაგან, დაფასოებულია ერთი და ნახევარი ჰექტრის სათესი ნორმის გათვალისწინებით საბრენდო ტომრებში , შესაბამისი ეტიკეტებით.
  • ფასების კორექტირება შესაძლებელია შეკვეთის რაოდენობის მიხედვით .
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია