ისტორია

აგროჰოლდინგი  „ლომთაგორა” მრავალდარგოვანი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოა. 2000 წელს მან დააფუძნა „აგრო-სამეცნიერო ჯგუფი ლომთაგორა” , რომელიც ეწევა სიმიდისა და ხორბლის სელექცია-მეთესლეობას, სადაც მოღვაწეობენ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორები:  კახა ლაშხი,ზურაბ ჯინჯიხაძე, ზაურ ჯულუხიძე, , ირაკლი რეხვიაშვილი და სხვა მეცნიერები. კომპანია თანამშრომლობს ადგილობრივ და უცხოურ (CIMMIT, ICARDA) აგრარული პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებთან და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მიღწევების საწარმოო კვლევებს.

 

პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია