ლომთაგორა - ხორბლის ახალი ჯიშები
ღონისძებას ესწრებოდნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, პარლამენტის აგრარული კომიტეტის წარმომადგენლობა,აგრარული უნივერსიტეტი, მიწათმოქმედების ინსტიტუტის წარმოამომადგენლობა, ქობულეთის გენეტიკისა და იმუნოლოგიის ინსტიტუტი, ელკანას წარმომადგენლობა, ,,სინგენტა''ს წარმომადგენლობა,აგროკომპანიების ხელმძღვანელები.
ფერმერები: კახეთის,შიდა ქართლის და ქვემო ქართლის რეგიონებიდან.
09.01.2018

პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია