სოფლის მეურნეობის მინისტრის სტუმრობა ივლისში "ფირმა ლომთაგორაში"

სოფლის მეურნეობის მინისტრის სტუმრობა ივლისში "ფირმა ლომთაგორაში"

დღეს 7 ივლისს სოფლის მეურნეობის მინისტრი იმყოფებოდა სტუმრად ლომთაგორაში. დაათვალიერეს საერთაშორისო ხორბლის ჯიშების სანერგე, რომელზეც გაშენებული იყო მსოფლიო კოლექციის 35 ჯიში და ( ,, ლომთაგორა 123" , ,,ლომთაგორა 109") ხორბლის ჯიშების საცდელ-ექსპერიმენტალური 20 ჰექტრიანი ნაკვეთი, რომელზეც დაფიქსირდა ხორბლის მარცვლის რეკორდული მოსავალი.
მარცვლის მოსავალმა 1 ჰექტარზე საშუალოდ შეადგინა 62 ცენტნერი (6200 კგ).
09.01.2018

პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია