1 სექტემბრიდან ლომთაგორაში ამოქმედდება სიმინდის მარცვლის საშრობი
იგი მოემსახურებას გაუწევს ფერმერებს, რათა მათ მოახდინონ საქართველოში მოწეული სიმინდის მარცვლის გაშრობა.
აგრეგატის წარმადობა არის 12,5 ტონა მარცვალი საათში.
მარცვლის გაშრობა მოხდება სტანდარტის მიხედვით ( 14% ტენიანობამდე დაყვანით)
მოხდება მარცვლის გაშრობაც და გაგრილებაც.

სურვილის მიხედვით მოხდება სიმინდის მარცვლის შესყიდვა პარტნიორი კომპანიების მიერ
09.01.2018

პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია