ქართული სიმინდის თესლი ,,ლომთაგორა” (ყვითელი)

„ქართული სიმინდი „ლომთაგორა“ (ყვითელი მარცვალი) ენერგეტიკული კულტურა, პროვიტამინი „A“ , რომელიც აუცილებელია მოზარდი ცხოველისა და ფრინველის ზრდა-განვითარებისთვის, კვერცხდებისა და სხვა. იგი შეიცავს ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს, ფრუქტოზას, გლუკოზას, სახამებელს, ნაცრის ელემენტს, უჯრედანას. სიმინდით კვებისას ცილების მოცულობა იზრდება 9-10%-ით; სახალმებლის _ 65-72%, ცხიმების _ 4%-ით, მატულობს ნახშირწყლების დონე.


 • მარტივი ჰიბრიდი, სამარცვლე, სიმაღლე 240-250სმ. ერექტოიდული ფოთლების განლაგებით, მარცვალი ყვითელი, ნახევრადკბილა;
 • თესვის სიხშირე 75000 ძირი ჰა-ზე;
 • სავეგეტაციოპერიოდი 120-124 დღე;
 • მაღალპროდუქტიული, ოპტიმალურ აგროტექნიკურ პირობებში იძლევა 10-12 ტონა მარცვალს ჰა-ზე;
 • დამუშავებულია ფუნგიციდით, მიკროელემენტებისა და ამინომჟავების კომპლექსით;
 • გამოირჩევა ადგილობრივ კლიმატურ პირობებთან კარგი შეგუებით;
 • გავლილი აქვს სახელმწიფო სერთიფიკაცია;რეკომენდებულია აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი ზონებისა და დასავლეთ საქართველოს რაიონებისთვის, ზღვის დონიდან 700-750 მეტრამდე; ერთი ჰექტრის მასალა 75000 მარცვალი დაფასოებულია საფირმო ტომრებში, ეტიკეტით, სერტიფიკატის ნომრით. სუბტროპიკული ზონისთვის გვთავაზბთ შპს „ასჯ ლომთაგორას“ მიერ აპრობირებულ და დამუშავებულ სათესლე მასალას, ჯიშს _ „აბაშის ყვითელს“ (სასურსათე, საფურაჟე, სასილოსე50-70ტ.);
 • სავეგეტაციო პერიოდი 132-135 დღე;
 • პოტენციური მოსავლიანობა 3-5 ტ. მარცვალი ჰა-ზე;
 • ჰექტარზე ითესება 65 000 მარცვალი;
 • ნახევარი ჰექტრის სათესლე მასალა (32500 მარცვალი) დაფასოებული საფირმო ტომრებში
 • სათესლე მასალის მიწოდება შეთანხმებით.

 

პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია